Zarząd

W skład zarządu naszej jednostki wchodzą:

Prezes – Tadeusz Kocik
Wiceprezes – Edward Chołoda
Naczelnik – Tomasz Demski
Zastępca Naczelnika – Patrycjusz Witkowski
Skarbnik – Paweł Chołoda
Sekretarz – Szymon Szydłowski
Gospodarz – Andrzej Rogowicz
Członek zarządu – Mariusz Lazarek
Członek zarządu – Grzegorz Makowiecki

__________________________________________________________________________________

W skład Komisji Rewizyjnej naszej jednostki wchodzą:

Kamil Szydłowski- Przewodniczący

Bartosz Witkowski- Sekretarz

Wiesław Banaszak- Członek

__________________________________________________________________________________