Edura 2016

W dniach od 9 do 11 czerwca 2016r. w Kielcach odbyła się wystawa Edura, na której można było podziwiać najnowsze osiągnięcia techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Oto co zobaczyli druhowie z Gaworzyc 😉