Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

Jak co roku odbyły się w naszej gminie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten, ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.